Số 16 (2013)

Trao đổi - Ý kiến

Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển ven bờ phục vụ khảo sát thiết kế các công trình cảng biển Việt Nam
Trần Viết Tuấn
10.54491/jgac.2013.16.69
PDF | Download: 43 | View: 47 | Pages: 13-18
Ứng dụng toán thống kê để đánh giá độ ổn định mốc cơ sở đo lún công trình từ kết quả đo nhiều chu kỳ
Tống Thị Hạnh, Bùi Thị Kiên Trinh
10.54491/jgac.2013.16.70
PDF | Download: 46 | View: 61 | Pages: 19-27
Nghiên cứu phương pháp phân loại mờ tiếp cận đối tượng chiết tách thông tin sử dụng đất khu vực Đông Anh - Hà Nội
Trịnh Thị Hoài Thu
10.54491/jgac.2013.16.71
PDF | Download: 44 | View: 41 | Pages: 28-35
Sử dụng phương pháp tổng quát hóa tự động bằng phần mềm FME để nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã
Bùi Thị Cẩm Ngọc, Nguyễn Thị Chi, Vũ Lệ Hà
10.54491/jgac.2013.16.72
PDF | Download: 54 | View: 64 | Pages: 36-42
Xây dựng quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT
Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Thị Thanh Khánh, Chu Thị Hằng, Vũ Thị Tuyết
10.54491/jgac.2013.16.73
PDF | Download: 38 | View: 50 | Pages: 43-48
Dịch chuyển gốc quy chiếu và ứng dụng để chuyển gốc quy chiếu giữa WGS-1984 và VN-2000
Ông Đinh Bảo Trị
10.54491/jgac.2013.16.74
PDF | Download: 46 | View: 54 | Pages: 49-53
Mô hình hóa bề mặt công trình từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử Trimble S6 với chế độ đo không gương
Đinh Công Hòa, Hoàng Thị Thủy
10.54491/jgac.2013.16.75
PDF | Download: 30 | View: 38 | Pages: 54-58

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

VNREDSat-1: Bước đầu làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất của Việt Nam
Hoàng Thị Thu Hà, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2013.16.76
PDF | Download: 44 | View: 50 | Pages: 59-64