Số 20 (2014)

Trao đổi - Ý kiến

Phân loại lớp phủ bằng phương pháp tiếp cận hướng đối tượng trên ảnh SPOT lưu vực Suối Muội, Thuận Châu, Sơn La
Nguyễn Văn Lợi, Vũ Kim Chi
10.54491/jgac.2014.20.105
PDF | Download: 55 | View: 61 | Pages: 19-25
Một số phương pháp nâng cao độ phân giải ảnh viễn thám bằng phương pháp siêu phân giải
Lê Quốc Hưng, Trương Thị Tuyết
10.54491/jgac.2014.20.106
PDF | Download: 202 | View: 88 | Pages: 26-33
Nghiên cứu đề xuất khung quy chuẩn kỹ thuật dữ liệu sản phẩm ảnh viễn thám
Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
10.54491/jgac.2014.20.107
PDF | Download: 59 | View: 79 | Pages: 34-40
Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ thoái hóa đất tiềm năng vùng Tây Nguyên
Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Thành, Hoàng Quốc Nam
10.54491/jgac.2014.20.108
PDF | Download: 107 | View: 139 | Pages: 41-51
Thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ công trình ngầm khu vực đô thị
Nguyễn Thị Thảo, Bùi Thị Cẩm Ngọc
10.54491/jgac.2014.20.109
PDF | Download: 63 | View: 67 | Pages: 52-57

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

U - city và mô hình tại Hàn Quốc
Trần Thị Hồng Hà, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2014.20.110
PDF | Download: 91 | View: 39 | Pages: 58-64