Số 26 (2015)

Nghiên cứu

Đánh giá kiểm tra thế trọng trường Wo của mặt Geoid cục bộ Hòn Dấu trên cơ sở sử dụng 89 điểm độ cao hạng I
Hà Minh Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lương Thanh Thạch
10.54491/jgac.2015.26.156
PDF | Download: 47 | View: 81 | Pages: 1-15
Mô hình cơ sở dữ liệu phân quyền người dùng ứng dụng trên webatlas Tây Nguyên
Nguyễn Trường Xuân, Đoàn Khánh Hoàng, Trần Thị Hải Vân, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Kỳ
10.54491/jgac.2015.26.157
PDF | Download: 584 | View: 73 | Pages: 16-21
Nén ảnh số theo nguyên lý hình học Fractal
Nguyễn Thị Hữu Phương
10.54491/jgac.2015.26.158
PDF | Download: 75 | View: 169 | Pages: 22-27

Nghiên cứu - Ứng dụng

Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn
Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự
10.54491/jgac.2015.26.159
PDF | Download: 106 | View: 132 | Pages: 28-35
Ứng dụng phương pháp phân tích đặc trưng phổ và tổ hợp màu trên ảnh Landsat ETM thành lập sơ đồ địa chất ảnh khu vực huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thành Long, Nguyễn Quốc Định, Đỗ Minh Hiển
10.54491/jgac.2015.26.160
PDF | Download: 76 | View: 106 | Pages: 36-44
Khảo sát quy trình thành lập lưới GPS/GNSS trong xây dựng công trình đường hầm
Phạm Quốc Khánh, Võ Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Thành
10.54491/jgac.2015.26.161
PDF | Download: 355 | View: 60 | Pages: 45-51
Xây dựng quy trình công nghệ thành lập tập bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS
Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Ngọc Phan
10.54491/jgac.2015.26.162
PDF | Download: 182 | View: 68 | Pages: 52-57
Sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian và phương pháp phân tích hồi quy đa biến trong việc ước lượng và phân bố trầm tích lơ lửng ven bờ khu vực ven biển từ Hải Phòng đến Nam Định
Ngô Thị Bích Trâm, Phạm Ngọc Hải, Hồ Việt Cường
10.54491/jgac.2015.26.163
PDF | Download: 137 | View: 237 | Pages: 58-64