Số 27 (2016)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên toàn cầu (Mean Dynamic Topography) phục vụ tính chuyển trị đo sâu về hệ độ cao quốc gia
Dương Chí Công, Hà Minh Hòa, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thanh An, Hoàng Trung Thành
10.54491/jgac.2016.27.166
PDF | Download: 54 | View: 115 | Pages: 14-24
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo cao GPS để thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn
Trần Viết Tuấn, Phạm Văn Quang, Nguyễn Minh Thể
10.54491/jgac.2016.27.167
PDF | Download: 86 | View: 125 | Pages: 25-30
Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đầu thu VNREDSat-1 và môi trường khí quyển tới kết quả xử lý bức xạ ảnh
Lê Danh Cường, Nguyễn Văn Bình, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Đinh Xuân Trường, Trần Ngọc Tưởng, Lương Chính Kế
10.54491/jgac.2016.27.168
PDF | Download: 45 | View: 76 | Pages: 31-38
Ứng dụng công nghệ viễn thám trong thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất theo hướng dẫn của IPCC phục vụ công tác giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu
Trần Tuấn Ngọc, Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thanh Nga, Nông Thị Oanh
10.54491/jgac.2016.27.169
PDF | Download: 263 | View: 487 | Pages: 39-45
Khảo sát độ chính xác máy dò công trình ngầm hoạt động theo phương pháp cảm ứng điện từ
Nguyễn Việt Hà
10.54491/jgac.2016.27.170
PDF | Download: 46 | View: 65 | Pages: 46-49
Nghiên cứu xây dựng thuật toán xử lý số liệu đo hướng chuẩn
Nguyễn Quang Khánh
10.54491/jgac.2016.27.171
PDF | Download: 49 | View: 49 | Pages: 50-52
Nghiên cứu xây dựng bộ ký hiệu phục vụ thành lập bản đồ thuỷ sản bằng phần mềm Microstation SE
Trần Thị Ngoan
10.54491/jgac.2016.27.172
PDF | Download: 82 | View: 79 | Pages: 53-57
Một số kết quả triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng
Phan Thị Nguyệt Quế, Nguyễn văn sơn
10.54491/jgac.2016.27.173
PDF | Download: 161 | View: 181 | Pages: 58-64