Số 29 (2016)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp tổng quát hoá từ cơ sở dữ liệu địa chính
Đồng Thị Bích Phương
10.54491/jgac.2016.29.189
PDF | Download: 232 | View: 215 | Pages: 28-32
Tích hợp GIS và phân tích đa chỉ tiêu (MCA) thành lập bản đồ thoái hóa đất tiềm năng tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Thủy, Lưu Thế Anh
10.54491/jgac.2016.29.190
PDF | Download: 154 | View: 87 | Pages: 33-42
Kỹ thuật ghép nối ảnh vệ tinh VNREDSat-1
Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Thị Mai Dung, Trần Thị Hải Vân, Lưu Văn Doanh, Trần Quốc Sự
10.54491/jgac.2016.29.191
PDF | Download: 81 | View: 69 | Pages: 43-48
Ứng dụng phần mềm Microstation SE và Famis chuẩn hoá bản đồ địa chính theo những điểm mới của thông tư 25/2014TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính
Nguyễn Trọng Trường Sơn
10.54491/jgac.2016.29.192
PDF | Download: 619 | View: 269 | Pages: 49-52
Nghiên cứu thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc và dự báo độ lún công trình
Bùi Đức Công, Nguyễn Ngọc Doan, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Phi Thắng, Vũ Thị Hảo, Nguyễn Văn Khoa, Trần Anh Văn
10.54491/jgac.2016.29.193
PDF | Download: 71 | View: 83 | Pages: 53-58
Phát triển trạm thu ảnh viễn thám ở một số nước Đông Nam Á - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Lê Minh Sơn, Ngô Duy Tân
10.54491/jgac.2016.29.194
PDF | Download: 53 | View: 51 | Pages: 59-64