Số 12 (2012)

Trao đổi - Ý kiến

Tìm hiểu về cơ sở toán học của ảnh Radar
Trần Đình Trí, Trần Thanh Hà, Vũ Long
10.54491/jgac.2012.12.488
PDF | Download: 33 | View: 43 | Pages: 23-28
Phương pháp phân loại lớp phủ bề mặt sử dụng ảnh cường độ phản hồi từ dữ liệu Lidar kết hợp với ảnh viễn thám
Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Quang Minh, Võ Ngọc Hải, Nguyễn Thị Huệ
10.54491/jgac.2012.12.489
PDF | Download: 80 | View: 210 | Pages: 29-36
Xây dựng mô hình 3d thành phố từ dữ liệu lidar bằng phần mềm scanex image processor 3.0
Hoàng Thị Tâm
10.54491/jgac.2012.12.490
PDF | Download: 28 | View: 44 | Pages: 37-40