Số 33 (2017)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả cung cấp dữ liệu của hệ thống VNREDSat-1
Nguyễn Hà Phú, Trần Tuấn Ngọc, Ngô Duy Tân, Bùi Trọng Trọng Tuyên, Phạm Minh Tuấn, Chu Xuân Huy
10.54491/jgac.2017.33.225
PDF | Download: 44 | View: 78 | Pages: 19-25
Nghiên cứu quy trình phát hiện biến động đất đai phục vụ cho công tác quản lý đất đai bằng công nghệ bay chụp ảnh từ thiết bị bay không người lái (UAV)
Lê Thị Kim Dung
10.54491/jgac.2017.33.226
PDF | Download: 69 | View: 54 | Pages: 26-29
Ứng dụng wavelet để chiết xuất điểm đặc trưng phục vụ đồng đăng ký ảnh SAR
Trần Thanh Hà
10.54491/jgac.2017.33.227
PDF | Download: 44 | View: 50 | Pages: 30-34
Ứng dụng phương pháp mô hình hóa và thể hiện bản đồ trong đánh giá tác động biến đổi khí hậu để đề xuất kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu quy mô cấp huyện
Nguyễn Trọng Trường Sơn
10.54491/jgac.2017.33.228
PDF | Download: 57 | View: 60 | Pages: 35-39
Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng và kỹ thuật GIS thành lập bản đồ xói mòn đất tỉnh Gia Lai
Lưu Thế Anh
10.54491/jgac.2017.33.229
PDF | Download: 81 | View: 83 | Pages: 40-48
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Lê Đình Quý
10.54491/jgac.2017.33.230
PDF | Download: 229 | View: 346 | Pages: 49-57
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới từ hồ sơ địa giới hành chính
Phan Thị Nguyệt Quế, Đinh Thị Hường
10.54491/jgac.2017.33.231
PDF | Download: 53 | View: 63 | Pages: 58-64