Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả cung cấp dữ liệu của hệ thống VNREDSat-1
PDF | Download: 43

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. P., Trần, T. N., Ngô, D. T., Bùi, T. T. T., Phạm, M. T., & Chu, X. H. (2017). Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả cung cấp dữ liệu của hệ thống VNREDSat-1. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (33), 19–25. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.33.225

Tóm tắt

Hệ thống vệ tinh viễn thám quan sát Trái đất đầu tiên của Việt Nam (VNREDSat-1) đã và đang được khai thác hiệu quả kể từ năm 2013. Đến nay, sau hơn bốn năm vận hành và khai thác, hệ thống đã cung cấp trên 6 vạn cảnh ảnh, phục vụ các nhu cầu giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai, đáp ứng các yêu cầu chụp ảnh cho mục đích an ninh-quốc phòng và đặc biệt cũng tích cực tham gia hợp tác quốc tế với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, hệ thống VNREDSat-1 là hệ thống khép kín và có xuất xứ từ Châu Âu, do vậy quá trình quản lý, vận hành và khai thác cần phải được tối ưu phù hợp với điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Bài báo này sẽ trình bày tổng kết quá trình vận hành và khai thác hệ thống, đồng thời đề xuất các phương án nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả cung cấp dữ liệu của hệ thống VNREDSat-1.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.33.225
PDF | Download: 43

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.