Số 35 (2018)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng trên tư liệu ảnh máy bay không người lái
Lê Vũ Hồng Hải, Đỗ Thị Hoài, Vũ Kỳ Long
10.54491/jgac.2018.35.265
PDF | Download: 124 | View: 161 | Pages: 38-43
Công nghệ quét sườn Side Scan Sonar và ứng dụng trong khảo sát, thăm dò đáy biển
Dương Vân Phong, Khương Văn Long
10.54491/jgac.2018.35.266
PDF | Download: 241 | View: 270 | Pages: 44-49
Nghiên cứu thành lập bản đồ trường nhiệt mặt biển vùng biển Tây nam Việt Nam bằng dữ liệu viễn thám và GIS
Trần Thị Tâm, Trần Anh Tuấn, Lê Đình Nam, Nguyễn Thùy Linh, Đỗ Ngọc Thực
10.54491/jgac.2018.35.267
PDF | Download: 82 | View: 119 | Pages: 50-58
Khái niệm và đề xuất tiêu chí xác định chuyên gia khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
Nguyễn Mạnh Dũng, Lưu Thị Thúy Ngọc, Trương Thị Hòa
10.54491/jgac.2018.35.268
PDF | Download: 214 | View: 138 | Pages: