Số 5 (2010)

Trao đổi - Ý kiến

Xác định một số thông tin đặc trưng của địa hình đáy biển.
Đặng Nam Chinh, Dương Minh Cường, Lê Thị Thanh Tâm
10.54491/jgac.2010.5.417
PDF | Download: 52 | View: 85 | Pages: 14-18
Về công nghệ Lidar
Trần Đình Trí, Lê Văn Hà, Phạm Văn Tuân
10.54491/jgac.2010.5.418
PDF | Download: 39 | View: 46 | Pages: 19-22
Kết hợp sử dụng các tư liệu ảnh hàng không, Bản đồ địa hình và ảnh viễn thám để xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.
Đỗ Thị Hoài, Trần Thị Trang, Phạm Thị Hồng Lam, Nguyễn Thị Ngọc Hồi
10.54491/jgac.2010.5.419
PDF | Download: 131 | View: 50 | Pages: 23-28
Thiết kế, thành lập bản đồ giá đất
Phạm Thị Thanh Thuỷ
10.54491/jgac.2010.5.420
PDF | Download: 141 | View: 86 | Pages: 29-31
Ứng dụng công nghệ LIDAR phục vụ xây dựng mô hình số địa hình.
Bùi Kim Chính, Bùi Vinh Quang, Vũ Thị Hồng Nhị, Trần Thị Vân Anh
10.54491/jgac.2010.5.421
PDF | Download: 65 | View: 120 | Pages: 33-41

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

ARCGIS SERVER và khả năng ứng dụng trong quản lý cơ sở đữ liệu địa lý
Đoàn Thị Xuân Hương, Tiến Thị Xuân Ái, Đặng Quốc Hậu
10.54491/jgac.2010.5.422
PDF | Download: 81 | View: 55 | Pages: 42-47
Qui hoạch độ cao đô thị và thiết kế san nền trên mô hình số độ cao
Bùi Thị Quỳnh, Lương Ngọc Dũng
10.54491/jgac.2010.5.423
PDF | Download: 45 | View: 29 | Pages: 48-51
Xây dựng dữ liệu bản đồ hiện trạng đất bãi bồi ven sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thi Minh Đức, Vũ Thị Hằng, Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
10.54491/jgac.2010.5.424
PDF | Download: 80 | View: 128 | Pages: 52-55
Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý từ sản phẩm của công nghệ LIDAR tích hợp với máy ảnh số
Đào Thị Nga
10.54491/jgac.2010.5.425
PDF | Download: 248 | View: 30 | Pages: 56-59

Trang địa danh

Địa danh Việt Nam mang thành tố hòn
Lê Trung Hoa
10.54491/jgac.2010.5.426
PDF | Download: 111 | View: 28 | Pages: 60-64