Số 17 (2013)

Trao đổi - Ý kiến

Phát triển các Module hỗ trợ ứng dụng hệ thống tích hợp Lidar- máy ảnh số trong thành lập mô hình số độ cao và bình đồ trực ảnh
Nguyễn Trường Xuân, Cáp Xuân Tú, Mai Văn Sỹ
10.54491/jgac.2013.17.79
PDF | Download: 45 | View: 44 | Pages: 10-16
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám để tính toán một số thông số khí quyển nhằm hiệu chỉnh áp suất khí quyển tính từ DEM
Nguyễn Xuân Lâm, Lê Quốc Hưng, Đặng Trường Giang
10.54491/jgac.2013.17.80
PDF | Download: 41 | View: 43 | Pages: 17-24
Khai thác dữ liệu lượng mưa gần thời gian thực từ dữ liệu viễn thám phục vụ công tác giám sát, dự báo và cảnh báo lũ lụt trong hệ thống phân tích lũ lụt tích hợp - IFAS
Nguyễn Xuân Lâm, Lê Quốc Hưng, Lê Minh Sơn
10.54491/jgac.2013.17.81
PDF | Download: 118 | View: 351 | Pages: 25-34
Một số phương pháp nội suy trị đo GNSS và ứng dụng
Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Văn Cương
10.54491/jgac.2013.17.82
PDF | Download: 39 | View: 74 | Pages: 35-42
Ứng dụng mô hình TIN trong công tác kiểm tra số liệu đo sâu hồi âm bằng phương pháp đơn tia
Nguyễn Công Sơn, Trần Thùy Dương, Vũ Hồng Tập
10.54491/jgac.2013.17.83
PDF | Download: 29 | View: 46 | Pages: 43-49
Khoanh vùng nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng mưa kéo dài ở thủ đô Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS
Hoàng Thị Thu Hà, Phạm Minh Hải, Trần Thị Hồng Hà
10.54491/jgac.2013.17.84
PDF | Download: 31 | View: 34 | Pages: 50-54

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Xây dựng Website giao thông xe bus Hà Nội
Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Trường Linh, Mai Văn Sỹ
10.54491/jgac.2013.17.85
PDF | Download: 54 | View: 81 | Pages: 55-64