Số 40 (2019)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS-RTK trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam
Trần Viết Tuấn, Diêm Công Trang
10.54491/jgac.2019.40.308
PDF | Download: 173 | View: 275 | Pages: 22-26
Sử dụng mạng neuron Hopfield tăng cường độ chính xác nhận dạng đối tượng có kích thước nhỏ hơn 1 pixel trên ảnh phổ
Đặng Thanh Tùng, Đỗ Như Hiệp, Phạm Đình Tỉnh, Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Thế Luân, Lương Thị Kim Dung, Lý Thu Hằng
10.54491/jgac.2019.40.309
PDF | Download: 41 | View: 67 | Pages: 27-33
Tác động của mở rộng đô thị đến di sản văn hóa: nghiên cứu ở khu vực quần thể di tích Huế
Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Thạch, Bùi Quang Thành, Phạm Vũ Đông, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2019.40.310
PDF | Download: 333 | View: 683 | Pages: 34-41
Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS
Lưu Thế A nh, Phạm Minh Hải, Vũ Thị Hồng Hà, Kiều Thị Thảo, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thanh Bình
10.54491/jgac.2019.40.311
PDF | Download: 303 | View: 592 | Pages: 42-49
Bài toán xử lý đường Breakline trên mô hình TIN, sử dụng cấu trúc DCEL
Lê Quang Hùng, Trần Thùy Dương, Vũ Quang Hiếu, Lê Hữu Huệ
10.54491/jgac.2019.40.312
PDF | Download: 60 | View: 57 | Pages: 50-56
Phân bố không gian - thời gian của nhiệt độ bề mặt ở đồng bằng Sông Cửu Long
Phan Hiền Vũ, Nguyễn Trường Ngân, Nguyễn Ngọc Khánh
10.54491/jgac.2019.40.313
PDF | Download: 140 | View: 217 | Pages: 57-64