Số 40 (2019)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS-RTK trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam
Trần Viết Tuấn, Diêm Công Trang
10.54491/jgac.2019.40.308
PDF | Download: 134 | View: 210 | Pages: 22-26
Sử dụng mạng neuron Hopfield tăng cường độ chính xác nhận dạng đối tượng có kích thước nhỏ hơn 1 pixel trên ảnh phổ
Đặng Thanh Tùng, Đỗ Như Hiệp, Phạm Đình Tỉnh, Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Thế Luân, Lương Thị Kim Dung, Lý Thu Hằng
10.54491/jgac.2019.40.309
PDF | Download: 37 | View: 59 | Pages: 27-33
Tác động của mở rộng đô thị đến di sản văn hóa: nghiên cứu ở khu vực quần thể di tích Huế
Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Thạch, Bùi Quang Thành, Phạm Vũ Đông, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2019.40.310
PDF | Download: 200 | View: 325 | Pages: 34-41
Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS
Lưu Thế A nh, Phạm Minh Hải, Vũ Thị Hồng Hà, Kiều Thị Thảo, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thanh Bình
10.54491/jgac.2019.40.311
PDF | Download: 214 | View: 359 | Pages: 42-49
Bài toán xử lý đường Breakline trên mô hình TIN, sử dụng cấu trúc DCEL
Lê Quang Hùng, Trần Thùy Dương, Vũ Quang Hiếu, Lê Hữu Huệ
10.54491/jgac.2019.40.312
PDF | Download: 51 | View: 50 | Pages: 50-56
Phân bố không gian - thời gian của nhiệt độ bề mặt ở đồng bằng Sông Cửu Long
Phan Hiền Vũ, Nguyễn Trường Ngân, Nguyễn Ngọc Khánh
10.54491/jgac.2019.40.313
PDF | Download: 93 | View: 71 | Pages: 57-64