Số 45 (2020)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Xác định mặt biển trung bình làm ranh giới giữa đất liền và biển phục vụ công tác địa chính biển
Hà Minh Hòa
10.54491/jgac.2020.45.317
PDF | Download: 50 | View: 57 | Pages: 16-17
Cơ sở của việc đề xuất danh mục phương tiện đo đạc bản đồ cần kiểm định ở Việt Nam
Bùi Đăng Quang, Vũ Tiến Quang
10.54491/jgac.2020.45.318
PDF | Download: 50 | View: 68 | Pages: 18-22
Tích hợp thiết bị IMU và GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình
Ngô Thị Dinh, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thị Thu Hà
10.54491/jgac.2020.45.319
PDF | Download: 68 | View: 87 | Pages: 23-29
Tích hợp thiết bị IMU và GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình
Lưu Hải Âu, Đặng Xuân Thủy, Ngô Thị Liên
10.54491/jgac.2020.45.320
PDF | Download: 66 | View: 91 | Pages: 30-34
Xác định mức độ nhiễm mặn tầng đất mặt canh tác nông nghiệp ở một số vùng gần cửa sông ven biển Hải Phòng - Thái Bình bằng ảnh viễn thám Sentinel 2A
Lê Thị Thu Hiền, Phạm Minh Hải, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thắng
10.54491/jgac.2020.45.321
PDF | Download: 163 | View: 266 | Pages: 35-41
Nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị tại quận Cầu Giấy theo tiếp cận vị thế - chất lượng
Bùi Ngọc Tú, Lê Phương Thúy, Phạm Lê Tuấn, Trần Quốc Bình
10.54491/jgac.2020.45.322
PDF | Download: 90 | View: 114 | Pages: 42-49
Giải pháp trạm tham chiếu ảo cố định sử dụng mạng lưới tham chiếu hoạt động liên tục CORS của Việt Nam
Lại Đức Trường, Dương Thành Trung, Phạm Minh Đức, Bùi Ngọc Quyền
10.54491/jgac.2020.45.323
PDF | Download: 109 | View: 129 | Pages: 50-56
Xây dựng mô hình hệ thống đăng ký đất đai điện tử trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Trịnh Thị Kiều Trang, Bùi Ngọc Tú, Đoàn Quang Cương
10.54491/jgac.2020.45.324
PDF | Download: 180 | View: 225 | Pages: 57-64