Số 43 (2020)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Khảo sát độ chính xác nguyên tố định hướng ngoài của ảnh khi sử dụng nhiều trạm BASE
Đào Ngọc Long, Phạm Ngọc Sơn
24-27
PDF
Một phương pháp tạo mặt cho đối tượng 3D
Lê Quang Hùng, Trần Thùy Dương
28-35
PDF
Nghiên cứu xây dựng bản đồ chỉ số độ ẩm khu vực tỉnh Bến Tre từ ảnh vệ tinh Sentinel-1
Hoàng Minh Hải, Vương Trọng Kha
35-41
PDF
Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ
Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Hải Yến
42-51
PDF
Mẫu nhận dạng và phân loại đối tượng địa lý bằng hình ảnh
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thu Giang
52-57
PDF
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong tình hình mới
Phạm Ngọc Thọ, Vũ Việt Anh, Mai Văn hiện, Trần Tân Việt, Ngô Văn Thọ, Trần Tuấn Đạt, Nguyễn Đình Tuấn
58-64
PDF