Số 43 (2020)

Nghiên cứu

Bàn về chuyển độ cao geoid thành độ cao quasigeoid
Hà Minh Hòa
10.54491/jgac.2020.43.360
PDF | Download: 72 | View: 54 | Pages: 1-6
Nghiên cứu lựa chọn nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất
Hoàng Tuấn Minh, Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Đức Mạnh
10.54491/jgac.2020.43.361
PDF | Download: 163 | View: 187 | Pages: 7-12
Nghiên cứu thử nghiệm kết hợp môi trường làm việc Google Colaboratory và phương pháp học máy (machine learning) trong phân loại ảnh viễn thám
Phạm Minh Hải, Nguyễn Ngọc Quang
10.54491/jgac.2020.43.362
PDF | Download: 136 | View: 167 | Pages: 13-17
Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển
Lương Thanh Thạch, Nguyễn An Định, Nguyễn Thị Hồng, Trần Văn Hải
10.54491/jgac.2020.43.363
PDF | Download: 115 | View: 122 | Pages: 18-23

Nghiên cứu - Ứng dụng

Khảo sát độ chính xác nguyên tố định hướng ngoài của ảnh khi sử dụng nhiều trạm BASE
Đào Ngọc Long, Phạm Ngọc Sơn
10.54491/jgac.2020.43.364
PDF | Download: 44 | View: 69 | Pages: 24-27
Một phương pháp tạo mặt cho đối tượng 3D
Lê Quang Hùng, Trần Thùy Dương
10.54491/jgac.2020.43.365
PDF | Download: 83 | View: 102 | Pages: 28-35
Nghiên cứu xây dựng bản đồ chỉ số độ ẩm khu vực tỉnh Bến Tre từ ảnh vệ tinh Sentinel-1
Hoàng Minh Hải, Vương Trọng Kha
10.54491/jgac.2020.43.366
PDF | Download: 192 | View: 193 | Pages: 35-41
Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ
Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Hải Yến
10.54491/jgac.2020.43.367
PDF | Download: 144 | View: 140 | Pages: 42-51
Mẫu nhận dạng và phân loại đối tượng địa lý bằng hình ảnh
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thu Giang
10.54491/jgac.2020.43.368
PDF | Download: 83 | View: 89 | Pages: 52-57
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong tình hình mới
Phạm Ngọc Thọ, Vũ Việt Anh, Mai Văn hiện, Trần Tân Việt, Ngô Văn Thọ, Trần Tuấn Đạt, Nguyễn Đình Tuấn
10.54491/jgac.2020.43.369
PDF | Download: 72 | View: 120 | Pages: 58-64