Triển khai hiệu quả bài toán hiệu chỉnh các hệ số điều hoà cầu của mô hình trọng trường Trái đất theo thuật toán Colombo O.L
PDF | Download: 31

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H., & Nguyễn, T. A. (2015). Triển khai hiệu quả bài toán hiệu chỉnh các hệ số điều hoà cầu của mô hình trọng trường Trái đất theo thuật toán Colombo O.L. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (25), 25–32. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.151

Tóm tắt

Sự phức tạp của việc giải quyết bài toán hiệu chỉnhcác hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGM dựa trên cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia nằm ở chỗ quá trình hiệu chỉnh tất cả các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGMđược lặp lại theo các vĩ độ trắc địa lần lượt từ nhỏ đến lớn của các đỉnh của các ô chuẩn dị thường trọng lực. Điều này làm phức tạp hóa việc tổ chức tính toán các hàm Legendre kết hợp được chuẩn hóa và làm tăng thời gian tính toán. Bài báo khoa học này đề xuất các biện pháp tổ chức tính toán hiệu quảđể giải quyết bài toán nêu trên.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.151
PDF | Download: 31

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.