Số 24 (2015)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Hệ thống đo trọng lực hàng không TAGS-6 và kết quả bay đo thử nghiệm tại Việt Nam
Nguyễn Phi Sơn, Phạm Minh Hải, Đinh Xuân Mạnh, Nguyễn Xuân Thắng
10.54491/jgac.2015.24.141
PDF | Download: 64 | View: 111 | Pages: 17-23
Khảo sát khả năng ứng dụng một số phương pháp định vị GPS trong việc thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ ở Việt Nam
Phạm Văn Quang
10.54491/jgac.2015.24.142
PDF | Download: 59 | View: 83 | Pages: 24-29
Đề xuất quy trình chọn điểm chôn mốc độ cao quốc gia mới cho khu vực phía nam
Vũ Xuân Cường
10.54491/jgac.2015.24.143
PDF | Download: 65 | View: 53 | Pages: 30-39
Khả năng ứng dụng mô hình Cyber City trong công tác quy hoạch đô thị
Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Nguyễn Trường Xuân
10.54491/jgac.2015.24.144
PDF | Download: 80 | View: 110 | Pages: 40-47
Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên môi trường mạng
Nguyễn Văn Tuấn
10.54491/jgac.2015.24.145
PDF | Download: 45 | View: 58 | Pages: 48-52
Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Phạm Văn Cự, Võ Chí Mỹ
10.54491/jgac.2015.24.146
PDF | Download: 149 | View: 225 | Pages: 53-60
Một số giải pháp bố trí dải bay khi thiết kế bay chụp ảnh địa hình để thành lập bản đồ tỷ lệ lớn
Trương Thanh Bình
10.54491/jgac.2015.24.147
PDF | Download: 39 | View: 52 | Pages: 61-64