Số 53 (2022)

Nghiên cứu

Giải pháp xử lý dữ liệu tích hợp phục vụ xây dựng mô hình mặt biển
Lương Thanh Thạch
10.54491/jgac.2022.53.649
PDF | Download: 129 | View: 89 | Pages: 1-8
Đặc điểm và biến đổi địa hình đáy biển khu vực đảo Trường Sa
Khương Văn Long, Lê Văn Tuấn, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Đình Hải, Đỗ Văn Mong
10.54491/jgac.2022.53.650
PDF | Download: 204 | View: 246 | Pages: 9-17

Nghiên cứu - Ứng dụng

Xây dựng mô hình số địa hình tại khu vực đô thị từ dữ liệu ảnh DJI PHANTOM 4 RTK
Trần Trọng Đức
10.54491/jgac.2022.53.651
PDF | Download: 143 | View: 83 | Pages: 18-26
Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng lượng điện tử tự do và lượng hơi nước tích tụ từ dữ liệu đo GNSS trên lãnh thổ Việt Nam
Lại Văn Thủy, Đặng Xuân Thủy, Lê Thị Tuyết Nhung
10.54491/jgac.2022.53.652
PDF | Download: 73 | View: 81 | Pages: 27-31
Nghiên cứu kết hợp thuật toán K-Means và Quickshift trong tự động phân loại lớp phủ mặt đất từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1
Đặng Nguyễn Hiền Dương, Đinh Ngọc Đạt, Doãn Minh Chung, Huỳnh Xuân Quang, Mai Thị Hồng Nguyên
10.54491/jgac.2022.53.653
PDF | Download: 155 | View: 87 | Pages: 32-39
Đánh giá rủi ro ngập lụt của di sản văn hóa thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An
Nguyễn Thị Diễm My, Đỗ Thị Nhung, Phạm Văn Mạnh, Đặng Đỗ Lâm Phương, Trần Quốc Tuấn, Nghiêm Văn Tuấn
10.54491/jgac.2022.53.654
PDF | Download: 315 | View: 349 | Pages: 40-47
Nâng cao độ chính xác phân loại ảnh viễn thám bằng phương pháp kết hợp phân loại dựa trên đối tượng và phân loại dựa trên điểm ảnh
Nông Thị Oanh, Trần Xuân Trường, Vũ Thị Tuyết, Tạ Hoàng Trung
10.54491/jgac.2022.53.655
PDF | Download: 404 | View: 493 | Pages: 48-56
Xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám quang học Sentinel 2 và số liệu quan trắc
Đinh Lam Thắng, Đinh Thị Thu Hiền, Chu Việt Thức, Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Thị Thu Nga
10.54491/jgac.2022.53.656
PDF | Download: 264 | View: 194 | Pages: 57-64