Đo sâu địa hình đáy biển vùng nước nông bằng phương pháp đo ảnh lập thể sử dụng dữ liệu Worldview-2, thử nghiệm tại bãi Hải Sâm, quần đảo Trường Sa
PDF | Download: 131

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. P., Phạm, M. H., & Nguyễn, T. T. S. (2019). Đo sâu địa hình đáy biển vùng nước nông bằng phương pháp đo ảnh lập thể sử dụng dữ liệu Worldview-2, thử nghiệm tại bãi Hải Sâm, quần đảo Trường Sa. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 32–38. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.355

Tóm tắt

Dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ đã được ứng dụng phổ biến trong đo sâu địa hình đáy biển vùng nước nông.Trước đây, phần lớn các nghiên cứu tập trung vào phương pháp xác định độ sâu dựa vào các giá trị bức xạ trên ảnh. Tuy nhiên, với khả năng chụp ảnh lập thể trên cùng một quỹ đạo của vệ tinh WorldView-2, việc đo sâu địa hình đáy biển theo phương pháp tiếp cận đo ảnh lập thể đã được quan tâm nhiều hơn do ưu điểm không cần các trị đo ngoại nghiệp. Tiến hành thử nghiệm đối với khu vực bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa cho thấy sau khi hiệu chỉnh bức xạ do ảnh hưởng của sóng và lóa sáng gây ra bởi phản xạ gương của ánh sáng mặt trời trên bề mặt biển cũng như hiệu chỉnh độ sâu do khúc xạ tại bề mặt giữa hai môi trường nước và không khi thì khả năng đo sâu địa hình đáy biển bằng phương pháp đo vẽ lập thể sử dụng ảnh vệ tinh WorldView-2 được tăng cường đáng kể với độ sâu tối đa có thể đạt đến là trên 42,0 m. Kết quả này cho thấy đo sâu địa hình đáy biển có thể áp dụng trong những điều kiện tương tự tại các đảo, đá và bãi ngầm tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.355
PDF | Download: 131

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.