Số 23 (2015)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Tự động tách chiết các yếu tố dạng tuyến từ ảnh SPOT khu vực tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Đình Tài, Nguyễn Ngọc Thạch
10.54491/jgac.2015.23.131
PDF | Download: 43 | View: 49 | Pages: 16-22
Nghiên cứu xác định hiện tượng vặn xoắn của công trình trong thi công xây dựng các công trình có chiều cao lớn
Trần Viết Tuấn, Diêm Công Huy
10.54491/jgac.2015.23.132
PDF | Download: 45 | View: 94 | Pages: 23-27
Hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp khắc phục
Vũ Xuân Cường, Vũ Văn Thái, Trần Đình Ấu
10.54491/jgac.2015.23.133
PDF | Download: 75 | View: 69 | Pages: 28-34
Đề xuất quy hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 ở tỉnh Bình Thuận trên cơ sở tích hợp GIS và AHP
Bùi Thị Thanh Hương
10.54491/jgac.2015.23.134
PDF | Download: 70 | View: 109 | Pages: 35-39
Giới thiệu ứng dụng kết hợp viễn thám và mô hình WATEM trong nghiên cứu xói mòn đất khu vực miền núi
Phạm Minh Hải, Vũ Kim Chi, Nguyễn Minh Ngọc
10.54491/jgac.2015.23.135
PDF | Download: 37 | View: 59 | Pages: 40-45
Thành lập bản đồ hiện trạng nước mặt cung cấp trên mạng Internet
Nguyễn Thị Chi, Bùi Thị Cẩm Ngọc
10.54491/jgac.2015.23.136
PDF | Download: 77 | View: 64 | Pages: 46-49
Đánh giá khả năng ứng dụng của đo cao vệ tinh trong việc xác định độ cao mực nước sông Cửu Long
Nguyễn Hà Phú, Vũ Thị Tuyết
10.54491/jgac.2015.23.137
PDF | Download: 49 | View: 99 | Pages: 50-58
Sự cần thiết và cơ sở khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu nhạy cảm môi trường tổng hợp toàn quốc
Nguyễn Dư Khang
10.54491/jgac.2015.23.138
PDF | Download: 37 | View: 46 | Pages: 59-64