Nghiên cứu giải pháp lưu trữ bản đồ ngoại tuyến trên thiết bị di động
PDF | Download: 165

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. H. V., Đinh, B. N., Nguyễn, T. X., Nguyễn, H. L., & Trần, A. T. (2019). Nghiên cứu giải pháp lưu trữ bản đồ ngoại tuyến trên thiết bị di động. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 58–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.359

Tóm tắt

Các ứng dụng mobile GISgiúp cho công việc thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu ngoại nghiệp trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Theo cách truyền thống việc tiếp cận và sửa dữ liệu thu thập ngoài hiện trường luôn mất nhiều thời gian và dễ gây lỗi. Các dữ liệu thực địa được biểu diễn qua sơ đồ và các dấu hiệu trên bản đồ giấy sau đó được chuyển về văn phòng để giải đoán và nhập dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu GIS. Phương pháp này cho thấy dữ liệu GIS không được thường xuyên cập nhật mới hoặc chính xác. Với khu vực nghiên cứu là tỉnh Cao Bằng là tỉnh miền núi khu vực phía bắc, kết nối Internet ở các khu vực ngoại nghiệp như dọc đường biên giới, đường tuần tra trong rừng gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng tới việc cập nhật,phân tích và hiển thị bản đồ trên các ứng dụng Mobile GIS. Để khắc phục sự hạn chế của hạ tầng kết nối Internet của Cao Bằng, công nghệ lưu trữ bản đồ ngoại tuyến (offline), công nghệ cho phép lưu trữ và hiển thị bản đồ ngay cả khi không có kết nối mạng được đề xuất. Công nghệ này cho phép thu thập và lưu trữ các dữ liệu ngoại nghiệp ngay trên các thiết bị di động và đồng bộ hóa dữ liệu về phía máy chủ ngay khi có kết nối mạng Internet. Trong bài viết này sẽ trình bày các giải pháp cho phép lưu trữ bản đồ ngoại tuyến phục vụ công tác quản lý các đối tượng đường biên tỉnh Cao Bằng.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.359
PDF | Download: 165

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.