Đánh giá nguy cơ cháy rừng khu vực tỉnh Phú Yên từ dữ liệu viễn thám và GIS trên cơ sở kỹ thuật học máy Random Forest.
PDF | Download: 57

Từ khóa

Dự báo nguy cơ cháy rừng
Viễn thám
GIS
Mô hình hóa
Random Forest
Tỉnh Phú Yên Forest fire risk prediction
Remote sensing
GIS
Modeling
Random Forest
Phu Yen province

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, X. T., Lê, T. N., Nguyễn, N. H., & Lê, H. C. (2023). Đánh giá nguy cơ cháy rừng khu vực tỉnh Phú Yên từ dữ liệu viễn thám và GIS trên cơ sở kỹ thuật học máy Random Forest . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 47–54. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.697

Tóm tắt

Cháy rừng là một trong những nguyên nhân gây tổn thất to lớn về kinh tế và môi trường sinh thái, làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người, xu hướng và tần suất cháy rừng tăng lên và đạt đến mức đáng báo động ở nhiều khu vực ở Việt Nam. Nhiều mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng bằng dữ liệu viễn thám và GIS đã được đề xuất và thử nghiệm cho các khu vực với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau. Bài báo này trình bày kết quả xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng khu vực tỉnh Phú Yên từ dữ liệu viễn thám và GIS. Trong nghiên cứu, 10 lớp thông tin đầu vào chiết xuất từ dữ liệu viễn thám và GIS, bao gồm: chỉ số thực vật NDVI, chỉ số nước NDWI, lớp phủ/sử dụng đất, khoảng cách đến đường giao thông, độ ẩm tương đối, nhiệt độ bề mặt, lượng mưa trung bình tháng, hướng sườn, độ dốc và độ cao được sử dụng để thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ cháy rừng trên cơ sở kỹ thuật Random Forest. Kết quả nhận được trong nghiên cứu là giải pháp hiệu quả trong dự báo sớm nguy cơ cháy rừng cũng như giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.697
PDF | Download: 57

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.