So sánh độ chính xác định vị điểm khi dùng sản phẩm vệ tinh của CNES và CODE
PDF | Download: 38

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. L. (2022). So sánh độ chính xác định vị điểm khi dùng sản phẩm vệ tinh của CNES và CODE. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (54), 10–16. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.661

Tóm tắt

CNES và CODE là 2 trong số những Trung tâm phân tích của IGS. Hiện nay cả 2 Trung tâm này đều cung cấp các sản phẩm vệ tinh chính xác hỗ trợ cho PPP-AR GPS và GALILEO. Để tìm hiểu về độ chính xác PPP-AR GPS+GALILEO cho giải pháp 24h, chúng tôi đã xử lý PPP 90 ngày dữ liệu từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 của 4 trạm GNSS thường trực tại khu vực Đông Nam Á theo 2 phương án: dùng sản phẩm của CNES và CODE. Kết quả cho thấy dùng sản phẩm của CNES cho tỷ lệ giải đa trị tốt hơn (97.0% so với 94.4%), và độ chính xác định vị đạt (2.8, 3.1, 10.4) mm cải thiện hơn CODE lần lượt là (12, 30, 8)% tương ứng theo hướng Bắc, Đông và Độ cao.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.661
PDF | Download: 38

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.