Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm.
PDF | Download: 330

Từ khóa

Ô nhiễm tiếng ồn
Bản đồ tiếng ồn
Môi trường lao động
Tiếng ồn công nghiệp
Mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm Noise pollution
Noise mapping
Working environment
Industrial noise
Radial basis function neural network

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, Đỗ L. P., Phạm, V. M., Nguyễn, V. T., Phạm, T. M., Nguyễn, T. D. M., & Đỗ, T. N. (2023). Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 58–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.686

Tóm tắt

Kiểm soát tiếng ồn trong môi trường lao động là cần thiết cho sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Mức độ tiếng ồn nguy hiểm, được coi là ngưỡng gây ra các vấn đề về tâm sinh lý cho người lao động. Mục đích của nghiên cứu này xây dựng bản đồ phân bố không gian mức độ tiếng ồn bằng số liệu đo được tính toán dựa trên mô hình tiếng ồn. Một khu công nghiệp sản xuất nhựa tại thành phố Hải Phòng đã được lựa chọn và mức áp suất âm thanh được đo tại 60 điểm riêng biệt tại khu công nghiệp. Các phép đo được tiến hành vào các khung giờ buổi Sáng (8h00 – 10h00) với mức độ tiếng ồn vào buổi sáng dao động từ 37,5 đến 95,2 dBA, buổi Trưa (11h30 – 13h30) dao động từ 17,0 đến 74,0 dBA và buổi Chiều (14h00 – 16h00) từ 38,7 đến 100 dBA. Dữ liệu mức tiếng ồn thu được của khu công nghiệp được lập bản đồ bằng mô hình mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm (RBF). Kết quả chỉ ra rằng chất lượng môi trường lao động trong khu công nghiệp ở mức trung bình, có nghĩa là việc tiếp xúc với các mức độ này trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người lao động. Đề xuất giải pháp khả thi để giảm mức độ tiếng ồn trong khu vực xuống các giá trị giới hạn cho phép nhằm nâng cao chất lượng môi trường lao động.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.686
PDF | Download: 330

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.