Nghiên cứu ứng dụng ảnh Radar TerraSAR-X phục vụ công tác kiểm kê đảo.
PDF | Download: 62

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. N., & Nguyễn, H. P. (2013). Nghiên cứu ứng dụng ảnh Radar TerraSAR-X phục vụ công tác kiểm kê đảo . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (15), 42–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2013.15.330

Tóm tắt

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3260 km từ Bắc xuống Nam, dọc theo bờ biển phía Đông - Đông Nam và Tây Nam, vùng biển rộng lớn với khoảng 3000 hòn đảo lớn nhỏ. Các đảo của nước ta phần lớn có diện tích nhỏ nằm dải rác dọc theo bờ biển nên việc kiểm đếm các đảo này là hết sức khó khăn nếu áp dụng các công nghệ truyền thống như đo đạc thực địa hay bay chụp ảnh hàng không. Ảnh radar với đặc tính vật lý riêng biệt nên giá trị bức xạ ngược thu được trên ảnh là rất khác nhau giữa vùng biển và đất liền. Bài báo này giới thiệu phương pháp chiết tách tự động ranh giới giữa mặt biển và đất liền trên ảnh radar để phát hiện và lập bản đồ hình thể đảo trên vùng biển thuộc Vịnh Hạ Long phục vụ công tác kiểm kê đảo. Bài báo cũng phân tích một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả chiết tách hình thể đảo tự động trên ảnh radar.
https://doi.org/10.54491/jgac.2013.15.330
PDF | Download: 62

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.